eng: corrective action 

Definicja 

Działanie w celu wyeliminowania przyczyny niezgodności i zapobieżenia ponownemu wystąpieniu 1) 

Komentarz 

  • Może być więcej niż jedna przyczyna niezgodności. 
  • Działanie korygujące jest podejmowane w celu zapobieżenia ich ponownemu wystąpieniu, podczas gdy działanie zapobiegawcze jest podejmowane w celu zapobieżenia ich wystąpieniu. 
  • Jest różnica między korekcją a działaniem korygującym. 
  • Działania korygujące realizuje się w odniesieniu do przyczyny powstałej niezgodności lub niepożądanej sytuacji w przeszłości. 
  • Należy wybrać i wdrożyć działanie(-)a korygujące, do którego (których) istnieje największe prawdopodobieństwo wyeliminowania problemu i zapobieżenia jego ponownemu wystąpieniu 2) 
  • Skuteczność działań korygujących wiąże się z potwierdzeniem wyeliminowania niezgodności lub innej niepożądanej sytuacji. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.12.2 
2) EN ISO/IEC 17025:2005 pkt 4.11.3