eng: member/ member of a system or scheme 

Definicja 

jednostka działająca zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami i mająca możliwość brania udziału w zarządzaniu systemem lub programem 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt 2.11