eng: specific occupational health and safety (OH&S) objective 

Definicja 

cel wyrażany ilościowo, zawsze gdy jest to możliwe, wynikający z celów ogólnych zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy organizacji, do zrealizowania, aby osiągnąć cele ogólne 1) 

1) PN-N-18001:2004 pkt 3.4