eng: occupational health and safety (OH&S) objective 

Definicja 

cel dotyczący działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikający z polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, który organizacja ustaliła do osiągnięcia 1) 

1) PN-N-18001:2004 pkt 3.3