eng: quality objective 

Definicja 

cel odnoszący się do jakości 1) 

Komentarz 

  • Cele jakościowe zwykle opierają się na polityce jakości organizacji. 
  • Cele jakościowe są zwykle określone dla odpowiednich funkcji, poziomów i procesów w organizacji. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.7.2