eng: updating 

Definicja 

kryterium rozróżniające stan możliwy do zaakceptowania od nieakceptowalnego 1) 

Komentarz 

  • natychmiastowe i/lub zaplanowane działanie w celu zapewnienia wykorzystania najnowszych informacji 

1) EN ISO 22000:2005 pkt 3.17