eng: release 

Definicja 

pozwolenie na przejście do następnego etapu procesu lub następnego procesu 1) 

Komentarz 

  • W języku angielskim, w kontekście oprogramowania i dokumentów, słowo „release” jest często stosowane do wersji oprogramowania lub samego dokumentu. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.12.7