Piotr Olewniczak

Asystent systemów zarządzania odpowiedzialny za tworzenie dokumentacji oraz nadzorowanie funkcjonowania systemów. Audytor ISO 9001, ISO 45001, absolwent Wydziału Zarządzania PG. Jego zainteresowania obejmują również metodykę Lean oraz psychologiczne podstawy zachowań.