Nadzorujemy systememy zarządzania, dbamy o ich skuteczność!

Systematycznie prowadzimy audyty, przeglądy i kontrole, moderujemy rozwiązywanie problemów i realizację zadań w Bazie Eliminacji Zagrożeń oraz osiąganie ustalonych celów, szkolimy, aktualizujemy dokumentację. Firma zyskuje dynamicznie działający system i doradztwo ekspertów na wyciągnięcie ręki.

Zakres prac:

  1. Przegląd i analiza reklamacji.
  2. Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi.
  3. Kontrola spełniania wymagań.
  4. Organizacja i prowadzenie audytów wewnętrznych.
  5. Reprezentowanie SZJ przed jednostką certyfikującą oraz w trakcie audytów klienckich, nadzór nad działaniami poaudytowymi.
  6. Gromadzenie informacji do i z przeglądów zarządzania oraz organizacja tych przeglądów.
  7. Planowanie i rozliczanie działań korygujących i zapobiegawczych.
  8. Usprawnianie i aktualizowanie dokumentacji.
  9. Organizacja i prowadzenie szkoleń.
  10. Utrzymywanie dokumentacji SZJ na serwerze oraz aktualizacja i rozwój aplikacji.