Cyryl Sochacki

Administrator serwera, odpowiedzialny za bezpieczeństwem dokumentacji, absolwent PG.