Adrian Podsiadły

Inspektor ochrony środowiska oraz asystent systemów zarządzania odpowiedzialna za ich tworzenie i nadzorowanie oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w obszarze BHP i środowiska. Audytor systemów zgodnych z ISO 9001, 45001, 14001, absolwent Państwowa Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, specjalista ds. BHP, inspektor ppoż.